چک ولو کستل یا شیر یک طرفه کستل چیت ؟

چک ولو کستل یا این که شیر یک طرفه کستل چیست ؟
چک ولو, چک ولو کستل

در ادامه گونه عمودي مسير جريان مستقيم هست و اين شير بيشتر در ادامه جاهائي كه انقطاع جريان به شکل فوري اضطراری باشد بكار چک ولو کستل 3122/9 مي رود. هم اکنون چنانچه جریان سیال نماید شود، توپ در ادامه نشیمنگاه خویش نشسته و جریان را به شتاب انقطاع می کند.

چک ولو کستل

معمولا زاویه نشیمنگاه فی مابین 5 تا 7 مرتبه است. در ادامه واقع می بایست در ادامه تعیین شیر یکطرفه تناسب فی مابین دبی ورودی، فشار و شتاب سیال و اندازۀ آن نگهداری شود.

همین در ادامه حالی هست که چنانچه تعیین نامناسبی داشته باشید، ممکن هست همین دستگاه به خاطر مقاومت اندک و موقعیت جریان تلاش خرید چک ولو کستل 3122/7 صحیحی نداشته باشد.

شیر چک ولو یا این که به اصطلاح شیر برگشتی، از اشکال شیرآلات کاربردی و هیدرولیکی در ادامه صنعت های گوناگون می باشند.

هنگامی که از یک سیال به جهت پیش بردن فرآیند به کارگیری می کنید، اضطراری هست از یک یا این که چندین پمپ مالامال اقتدار هم بهره ببرید.

در ادامه شیر های کروی، عبور جریان مایع از شیوه یک مسیر S است. از همین شیرآلات به جهت مانع شدن از رجوع جریان در ادامه پمپ های تغذیه (یا بعضا از انژکتورها) به کارگیری می کنند.

می تواند از پلاستیک یا این که فلز ساخته شده است. ها به کارگیری خویش را در ادامه صنعت های پتروشیمی بخوبی پیدا می‌کنند به برهان همین حقیقت که می توانند با آب بندی (sealing) فلز با فلز فعالیت کنند.

همین شیر ها مانع جریان برگشتی می شوند و به عبارتی دیگر از حرکت سیال (مایعات و گازها) به سمت مخالف جریان آن، خودداری می کنند.

چنانچه از یک شیر یک طرفه مطلوب به کارگیری کرده باشید، در ادامه خط لوله به محض این که جریان سیال برعکس شود، همین قطعه محل خروج سیال را مسدود کرده و اجازۀ عبور سیال را نمی دهد.

آن ها دو درگاه دارا هستند ، یکی از به تیتر محل ورود به جهت رسانه ها و دیگری به تیتر خروجی به جهت رسانه ها. شیرهای برگشتی برخلاف خیال اکثری از افراد، در ادامه سیستم نقش حیاتی و اساسی دارند.

شیرهای یکطرفه فشاری آببندی بهتری را نسبت به شیرهای یکطرفه لولایی تولید میکنند. در ادامه صنعت عمده از نوع لولایی چک ولو کستل 3122/11 به کارگیری می شود.

به این علت در ادامه صنعت های های گوناگون (مخصوصا سیستم های هیدرولیکی) از شیر برگشتی به کارگیری می کنند.

به این خاطر طراحی های متنوعی به جهت آن ها انجام شده است.

اما حیاتی ترین استفادۀ همین شیرها، در ادامه طراحی سیستم های هیدرولیک شکل می گیرد. اورجینال حیاتی در ادامه طراحی همین قطعات مسدود ساختن خط جریان در ادامه شکل تولید پدیدۀ رجوع و برگشت است.

 This has be​en gener᠎at ed with the help of G​SA Content G ener ator ​DE᠎MO​!

خط تخلیه تجهیزات دوار نظیر پمپها و کمپرسورها جهت خودداری از جریان برگشتی همواره مجهز به شیرهای یکطرفه میشود. شیر های یکطرفه جهت برقراری جریان در ادامه یک جهت خط لوله گزینه به کارگیری قرار می گیرند.

هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ادامه ارتباط با خرید چک ولو کستل 3122/7 وب وب سایت خویش باشید.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.